De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Belastingwezen in Nederland, West & Oost-Europa

De partners kunnen de verschillende periodieke verplichte belastingaangiften verzorgen. Zij zorgen ervoor dat de aangiften tijdig worden ingediend bij de Belastingdienst. De volgende belastingen komen hiervoor in aanmerking:

Loonbelasting

De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de loonheffing, het UWV is verantwoordelijk voor de premies werknemersverzekeringen. Momenteel wordt er apart aangifte gedaan voor de Loonbelasting en de premie volksverzekeringen (loonheffing) enerzijds en de premies werknemersverzekeringen anderzijds. Vanaf 1 januari 2006 is dit veranderd. Er wordt gecombineerd aangifte gedaan. De partners bieden u de service om dit gecompliceerde proces uit handen te nemen.

Omzetbelasting

Omzetbelasting houdt in: de heffing van belasting over de toegevoegde waarde. Aan de hand van de periodieke overzichten kan de omzetbelasting-aangifte elektronisch worden ingediend. De partners van deze website houden u tijdig op de hoogte van de belastingbetalingen of eventuele belastingontvangsten.

Intracommunautaire (ICL) aangifte

Deze aangifte is alleen van toepassing op ondernemers die goederen leveren aan of goederen aankopen van een leverancier die in een ander EU-land is gevestigd. Indien nodig zullen de partners voor deze aangifte zorgdragen aan de hand van de ontvangen gegevens van u.

Inkomstenbelasting

Aan de hand van de opgestelde jaarrekening en uw persoonlijke gegevens kan de jaarlijkse inkomstenbelasting-aangifte voor u worden ingediend.

Vennootschapsbelasting

Aan de hand van de opgestelde jaarrekening en de gegevens van uw BV kan de jaarlijkse vennootschapsbelastingaangifte elektronisch worden opgemaakt.

Bezwaarschriften

Dit betreft een schriftelijk verzoek aan de Belastingdienst om een beslissing waarmee u het niet eens bent, te herzien. Het gaat hier meestal om een beslissing die de Belastingdienst zelf heeft genomen.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top