Beginpagina Privacy Policy
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Privacy Policy

Het beschermen van veiligheid en privacy van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor de partners van de website en voor de wijze waarop zij handelen overeenkomstig de wetten met betrekking tot privacy, bescherming van gegevens en gegevensveiligheid van de landen waarin de  websites wordt onderhouden. Wij hopen dat u aan de hand van het hieronder geschetste beleid zal begrijpen welke informatie Business Legal Consultancy mogelijk verzamelt en op welke wijze Business Legal Consultancy deze informatie gebruikt en beschermt, alsmede met wie wij deze informatie mogelijkerwijs delen.

Persoonlijke informatie

Via deze website zal Business Legal Consultancy geen persoonlijk-identificeerbare informatie over u verzamelen (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, hierna te noemen "Persoonlijke Informatie"), tenzij u vrijwillig verkiest om deze informatie aan ons te verstrekken (bijvoorbeeld door middel van registratie of onderzoek), of tenzij anders toegelaten door toepasselijke wetten voor de bescherming van persoonlijke informatie.

Indien u ons voorziet van uw persoonlijke informatie, zullen wij deze informatie voornamelijk gebruiken om te reageren op uw navraag, om uw order te verwerken of om u toegang te verschaffen tot een opgegeven prijs. Tevens is het mogelijk dat, ter wille van de klantenrelatie:

  • wij uw persoonlijke informatie opslaan, verwerken en deze informatie delen met onze filialen wereldwijd om zodoende een beter inzicht te krijgen in uw commerciële behoeften en hoe wij onze diensten en producten kunnen verbeteren; of
  • wij (of een derde partij namens ons) uw persoonlijke informatie gebruiken om u in uw commerciële behoeften te voorzien van onze bestellingen, of om online onderzoeken uitvoeren om zodoende uw commerciële behoeften beter te begrijpen.

Als u ervoor kiest om ons niet te voorzien van uw persoonlijke informatie ter wille van de klantenrelatie (met name ter wille van directe marketing en marktonderzoeken), zullen wij deze keus respecteren. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen of verstrekken aan derden (en hebben ook deze intenties niet), met uitzondering van de aan Business Legal Consultancy verwante filialen.

Beperking van doeleinde

Business Legal Consultancy zal de online door u verstrekte persoonlijke informatie uitsluitend verzamelen, gebruiken of onthullen met het doeleinde dat aan u is medegedeeld, tenzij:

  • het onthullen van de persoonlijke gegevens voor overige doeleinden gerelateerd is aan het doeleinde dat aan u is medegedeeld;
  • het onthullen van de persoonlijke gegevens voor overige doeleinden vereist wordt door bekwame overheden of  gerechtelijke autoriteiten;
  • het onthullen van de persoonlijke gegevens noodzakelijk is vanwege een wettelijke eis of verdediging; of
  • het onthullen van de persoonlijke gegevens noodzakelijk is om fraude of andere onwettige activiteiten, zoals opzettelijke aanvallen op informatie-technologische systemen van Business Legal Consultancy, te voorkomen.

Informatie betreffende communicatie en gebruik

Door uw gebruik van telecommunicatiediensten om onze websites te betreden wordt uw communicatie-informatie (b.v. een Internet-protocoladres) of gebruiksinformatie (b.v. informatie betreffende het begin, einde en omvang van elke betreding of informatie over de telecommunicatiediensten die u betreedt) automatisch aangemaakt en toegevoegd aan uw persoonlijke informatie. Wanneer dit verplicht is, zal het verzamelen, het verwerken en het gebruik van uw communicatie-of gebruiksinformatie in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels omtrent privacybescherming worden uitgevoerd.

Automatische verzameling van niet-persoonlijk informatie

Wanneer u onze websites betreedt, kan het voorkomen dat wij automatisch (d.w.z. zonder registratie) gegevens van u verzamelen die niet persoonlijk-identificeerbaar zijn (b.v. gegevens betreffende de gebruikte internet browser of het gebruikte besturingssysteem; de domeinnaam van een vooraf bezochte website; het aantal bezoeken; de duur van een gemiddeld bezoek; bekeken pagina's). Mogelijk gebruiken wij deze informatie en delen deze met onze filialen wereldwijd om het gebruik van onze websites te peilen en de inhoud ervan te verbeteren.

"Cookies" - Informatie die automatisch op uw computer wordt geplaatst

Wanneer u n van onze websites bekijkt is het mogelijk dat wij informatie opslaan op uw computer in de vorm van een "cookie", zodat wij u automatisch herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn op velerlei manieren erg nuttig, b.v. door cookies kunnen wij onze websites beter aanpassen aan uw interesses, en cookies slaan uw wachtwoorden op, zodat u uw wachtwoord in het vervolg niet meer hoeft in te voeren. Als u ervoor kiest niet te herkend te willen worden, dan kunt u de cookies verwijderen van de harde schijf van uw computer via uw internet browser. U kunt daar tevens cookies blokkeren of een waarschuwing vooraf instellen voordat een cookie automatisch wordt opgeslagen.

Kinderen

Wij zullen slechts persoonlijke informatie over een kind verzamelen of onthullen in zoverre dat wettelijk mogelijk is, om wettelijke ouderlijke toestemming te verkrijgen of om een kind te beschermen. Bij de definitie "kind" of "kinderen" moet rekening gehouden worden met toepasselijke wetten en verordeningen.

Veiligheid

Om de veiligheid en de nauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen, het te beschermen tegen toevallig of onwettig verlies, vernietiging , falsificatie, wijziging of onbevoegde onthulling of toegankelijkheid, zal Business Legal Consultancy nauwgezet relevante maatregelen treffen.

Links naar andere websites

De websites van Business Legal Consultancy bevatten links naar andere websites. Business Legal Consultancy is niet verantwoordelijk voor de privacy-praktijken of de inhoud van deze websites noch voor de maatregelen van privacy-bescherming.

Vragen en commentaar

Business Legal Consultancy zal reageren op redelijke verzoeken tot herziening, correctie, aanpassing of verwijdering van onzorgvuldigheden betreffende uw persoonlijke informatie. Indien u vragen of commentaar heeft betreffende het Beleid omtrent Bescherming van de Privacy van Gegevens van Business Legal Consultancy (bijvoorbeeld om uw persoonlijke informatie te herzien en bij te werken), gaarne contact met ons op te nemen via contact@businesslegalconsultancy.com. Gelieve "Beleid omtrent Bescherming van de Privacy" aan te geven in de onderwerp-regel van de e-mail. Indien enige verandering in het huidige beleid plaatsvindt, zullen wij dit verkondigen op de website.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top