De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. Zowel het nationale als het internationale arbeidsrecht kent een hoop facetten. Te denken valt bijvoorbeeld aan de arbeidsovereenkomst, ontslag en verlof. De partners van deze website adviseren en begeleiden zowel werkgevers als werknemers bij alle facetten van het arbeidsrecht in Nederland en andere Europese landen. Cliënten worden ondersteund bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het aanvragen van ontslagvergunningen, het verlenen van ontslag op staande voet, het indienen van een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst bij de Rechtbank, etc. 

Werkgever en werknemers zitten vaak met een hoop vragen. Wanneer kan een werknemer worden ontslagen? Is ontslag mogelijk in geval van reorganisatie? Hoe zit het in geval van diefstal of gefingeerd ziekteverzuim van de werknemer? Moet de werkgever een ontslagvergoeding betalen en zo ja, hoe hoog is de ontslagvergoeding? Wat is de maximale proeftijdperiode? Hoe moet een concurrentiebeding exact worden geformuleerd? Hoe moet een op- of afroepcontract worden opgesteld? Welke regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden geldt in Nederland en EU landen? 

Zowel werkgevers als werknemers kunnen met dergelijke vragen terecht bij de partners van deze website. Zij zorgen voor de antwoorden en beschermen de belangen van de cliënten optimaal.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top