De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Incasso's

Uit onderzoek blijkt, dat ruim 30% van de faillissementen in Nederland te wijten is aan onbetaalde facturen. Indien debiteuren niet betalen, wat zijn dan de mogelijkheden om de debiteur te dwingen over te gaan tot betalen? Andere landen liggen niet ver weg: hoe kan op efficiënte wijze betaling door (internationale) afnemers worden afgedwongen. En hoe kunnen deze verhaalsmogelijkheden beoordeeld worden?  

De partners van deze website hebben in de loop der jaren ervaring opgebouwd in het schrijven van aanmaningen, het leggen van bewarend beslag, het aanvragen van faillissementen en het voeren van gerechtelijke incassoprocedures. 

De partners adviseren de cliënt daarnaast over de opneming en omschrijving van betalingscondities in algemene voorwaarden of vermelding daarvan op de factuur. Zijn partijen een contractuele rente overeengekomen? Hebben partijen vastgelegd dat de debiteur de kosten van een incassoprocedure moet betalen? Is er eigendomsvoorbehoud gemaakt op de geleverde goederen? Dit zijn geen onbekende vragen voor de partners van deze website. 

De partners van Business Legal Consultancy kunnen de betalingsafspraken controleren en de cliënt hierover adviseren, om de cliënt meer armslag te geven in het geval de debiteur onverhoopt niet of niet tijdig betaalt.
Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top