Beginpagina Internationale Juristen > Ondernemingsrecht
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Ondernemingsrecht

De partners van deze website hebben een voornamelijk ondernemingsrechtelijke praktijk. zij adviseren en begeleiden bedrijven vanaf de oprichting tot de liquidatie. Zo nodig voeren de partners ondernemingsrechtelijke procedures namens hun cliënten. 

De partners helpen de cliënt met de oprichting van hun onderneming in Nederland en Europese landen. Zij adviseren over de mogelijke rechtsvormen voor de onderneming en wegen – samen met de cliënt – de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden af. Als een keuze is gemaakt, begeleiden zij hen bij het formuleren van de statuten en reglementen. Zij verzorgen de inschrijving van de onderneming in de openbare registers. In Nederland werken zij samen met gerenommeerde notarissen. 

Bij conflicten tussen aandeelhouders en management treden de partners van deze website op als mediators en kunnen zij juridische procedures voeren. 

Als de activiteiten van de onderneming worden beëindigd, kan de onderneming worden geliquideerd.
Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top