Beginpagina Internationale Juristen > Fusies en overnames
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Fusies en overnames

Fusies en overnames zijn onvermijdelijk als een onderneming wil groeien of als een onderneming nieuwe samenwerkingsverbanden wenst aan te gaan. De verhardende concurrentie dwingt de ondernemer soms die keuze te maken. Meer en meer Nederlandse ondernemers zoeken samenwerking met internationale bedrijven. Nederlandse ondernemingen zijn kapitaalkrachtig genoeg om te investeren in het buitenland. Internationale fusies en overnames vinden steeds vaker plaats. 

De partners van deze website adviseren en begeleiden hun cliënten bij fusies en overnames. zij bespreken eerst de wensen van de cliënt en voeren desgewenst onderhandelingen met de andere partij in een ander land. Het opstellen en beoordelen van een overnamecontract behoort tot hun kernactiviteiten tijdens het fusie- of overnameproces. Het komt in de praktijk voor dat tussen partijen over vele zaken wordt gesproken, maar dat niet alle afspraken in een contract worden neergelegd terwijl dat wel erg belangrijk is. 

Op tal van vragen dient antwoord gevonden te worden. Wat wordt er precies overgenomen? Kunnen alleen de activa worden overgenomen? Kan er vooraf een "feasability study” of een "due diligence rapport” worden opgemaakt? Wie voert het management en hoe”? Kunnen er garanties worden bedongen? De partners van de website helpen u hiermee. 

Nadat de overeenkomst is ondertekend dient de overname feitelijk plaats te vinden door levering van de onderneming of de aandelen van de onderneming en de betaling van de overeengekomen koopsom. Ook hierbij verlenen de partners van deze website ondersteuning. Ook voor nazorg zijn zij een aanspreekpunt.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top