Beginpagina Internationale Juristen > Verbintenissenrecht
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Verbintenissenrecht - Contractenrecht

Het verbintenissenrecht heeft betrekking op verplichtingen die tussen personen kunnen ontstaan, door het sluiten van een overeenkomst of door onrechtmatig handelen. 

De juristen van de partners zijn ervaren in het onderhandelen over en het redigeren van verschillende overeenkomsten waaronder: 

  • Agentuurcontracten;
  • Arbeidscontracten;
  • Franchisecontracten;
  • Huurcontracten;
  • Internationale handelscontracten;
  • Joint venture contracten;
  • Letters of Intent;
  • Licentiecontracten;
  • Overnamecontracten;

 

Als verplichtingen uit een overeenkomst niet worden nagekomen, spreekt men van verzuim. Wat zijn dan de rechten van de andere partij? Hoe kan nakoming worden afgedwongen? Is er schadeplichtigheid? Kan de overeenkomst ongedaan gemaakt worden? Zijn er omstandigheden aanwezig die het verzuim rechtvaardigen? Deze en andere vragen worden door de partners van deze website op dagelijkse basis beantwoord. 

Verbintenissen kunnen ook uit de wet volgen. Bijvoorbeeld omdat iemand onrechtmatig handelt jegens een ander. Deze is dan verplicht de schade te vergoeden. Het onrechtmatig handelen, kan bestaan uit een doen en een nalaten. Indien iemand optreedt in een bepaalde hoedanigheid kan men voor het handelen van een ander aansprakelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de hoofdaannemer die aansprakelijk is voor door hem ingeschakelde onderaannemers. De partners onderzoeken voor hun cliënten of aansprakelijkheid bestaat en voeren juridische procedures voor zowel toewijzing als afwijzing van aansprakelijkheid en de eventueel daardoor geleden schade.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top