De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Marktonderzoek

De afzetmarkt van Europese landen is enorm en almaar groeiende. Daarnaast bieden veel Europese landen voordelige en effectieve productiemogelijkheden. Om als onderneming optimaal te kunnen profiteren van de kansen die Europese landen bieden, is het erg belangrijk dat marktonderzoeken worden uitgevoerd voordat de desbetreffende markten worden betreden. De partners van deze website kunnen een op maat gemaakt marktonderzoek uitvoeren waarbij tevens wordt getracht de juiste Europese partners te benaderen.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top