Beginpagina Internationale Juristen > Europees Recht
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Europees Recht

Nederland is onderdeel van de Europese Unie. Op veel gebieden is Nederlandse wetgeving afkomstig van of beïnvloed door de Europese Unie. Daarnaast gelden er bijzondere regels die in Europese verdragen zijn opgenomen. Met name ondernemingen krijgen te maken met het Europese recht. 

Binnen de Europese Unie mogen personen, goederen en kapitaal vrij worden vervoerd zonder belemmeringen van nationale overheden. Landen mogen dit vrije verkeer niet belemmeren. Ondernemingen mogen op de markt binnen de Europese Unie de concurrentie niet vervalsen, beperken of belemmeren. Afspraken met concurrenten moeten daarom worden getoetst op toelaatbaarheid. Ook distributie- en agentuurovereenkomsten kunnen aspecten bevatten die problemen kunnen opleveren. Nationale en Europese mededingingsautoriteiten zijn bevoegd om overtredingen op te sporen en deze te bestraffen. Hoge boetes kunnen worden opgelegd. 

Indien er een omvangrijke overname of fusie plaatsvindt, kan het zijn dat toestemming moet worden gevraagd aan nationale of Europese mededingingsautoriteiten. Deze autoriteiten dienen te beoordelen of de voorgenomen fusie of overname de concurrentie niet ongunstig beïnvloedt. 

De partners van deze website hebben kennis van en ervaring met het Europese recht. In bijna alle voorgelegde juridische problemen schuilt ook een Europeesrechtelijk aspect. Zij kunnen dit aspect eruit filteren en daarover adviseren. Daarnaast hebben de partners ervaring met het ondersteunen van cliënten bij procedures tegen de nationale en Europese mededingingsautoriteiten.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top