De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Business Intelligence en marktonderzoek in West- en Oost-Europese landen

Ter voorbereiding op een mogelijke toetreding op een markt in verschillende Europese landen trachten veel Nederlandse ondernemingen voor hen relevante informatie uit die landen te verkrijgen. Dat wordt door het gebrek aan doorzichtigheid, kennis van regelgeving, taal en cultuur in het desbetreffende Europese land ernstig bemoeilijkt. Het business marktonderzoek en business intelligence team is dermate ervaren en kundig dat zij gedetailleerde informatie kan verstrekken uit de meeste West- en Oost-Europese landen.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top