Beginpagina Oprichten Internationale Structuren > Door- of herstarten na faillissement
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hulp bij door- of herstarten na faillissement

Nieuwe vennootschap na faillissement

Indien men na een eerder faillissement weer een onderneming wil starten in de vorm van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid (zoals een BV) dan loopt men in Nederland tegen beperkingen aan.

Voor de oprichting van een BV is namelijk een antecedentenonderzoek en verklaring van geen bezwaar benodigd van het Ministerie van Justitie, en deze wordt in principe bij een eerder (betrokkenheid bij een) faillissement voor langere tijd niet afgegeven. Deze beperking in het opnieuw oprichten van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid is eenvoudig te vermijden door een Limited op te richten.

De Engelse Private Company Limited by Shares (Limited of Ltd) is geen Nederlandse rechtsvorm, maar een Engelse. De Limited is het Engelse equivalent van de Nederlandse

Besloten Vennootschap (BV), en mag op grond van Europese richtlijnen ook in Nederland gebruikt worden als (zelfstandige) werkmaatschappij of (holding-) vennootschap. Voor meer informatie zie het hoofdstuk Engelse Limited Company in het menu.

Doorstarten bij dreigend of lopend faillissement

Wanneer een ondernemer of onderneming bij een dreigend of lopend faillissement kan of wil doorstarten, dan zijn de mogelijkheden in Nederland in principe beperkt.

Het is niet eenvoudig zonder belangen van derden aan te tasten, en aan de doorstartende ondernemer en zijn eventuele kapitaalverschaffers de zekerheid te bieden dat de onderneming ongestoord verder kan, een vennootschap met rechtspersoonlijkheid te realiseren.

Eventuele privéschulden van de ondernemer en schuldeisers van de in dreiging van faillissement rakende onderneming maken een oplossing niet eenvoudiger.

De partners van deze website bieden aan ondernemers de mogelijkheid om vanuit een situatie van dreigend faillissement fatsoenlijk en juridisch correct door te starten. Men kan hier denken aan een activa-passiva transactie naar een nieuwe vennootschap met rechtspersoonlijkheid (BV of Limited), eventueel gecombineerd met de Nominee Director - service en/of Nominee Shareholder - service.

De allerbeste oplossing is echter het onderbrengen van de levensvatbare onderdelen van de in dreigende staat van faillissement verkerende onderneming in een fiscaalvriendelijke zogenaamde "Dividendstructuur", eventueel weer gecombineerd met de Nominee Director - service. Hierbij heeft u maximale anonimiteit en bescherming van uw vermogen. Voor meer informatie zie het hoofdstuk Holdingstructuren in het menu.

De partners kunnen u informeren over de mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Bron: annoniem, met toestemmming van de auteur.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top