Beginpagina Internationale Juristen > Intellectueel Eigendomsrecht
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Intellectueel Eigendomsrecht

Na jarenlang onderzoek wordt een product op de markt gebracht. Een concurrent gaat er met het ontwerp vandoor en brengt datzelfde of een gelijkend product op de markt. 

Teneinde de intellectuele eigendomsrechten van een werk of product te beschermen, kunnen merken, handelsnamen, ontwerpen, modellen etc. worden gedeponeerd. Een registratie kan beperkt worden tot een land, maar kan ook met aanwijzing van verschillende landen geschieden. Het is van essentieel belang dat een registratie op de juiste wijze geschiedt. Mist men de vermelding van een bepaald onderdeel van het product, dan is het mogelijk dat een ander toch een gelijksoortig product ongestoord op de markt kan brengen. Vooraf dient onderzocht te worden of een ander reeds rechthebbende is voor het voorgestelde ontwerp of merk. 

De partners van deze website geven adviezen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en dragen er zorg voor dat de intellectuele eigendomsrechten van een product optimaal worden beschermd, al naargelang de wensen van de cliënt.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top