Beginpagina Oprichten Internationale Structuren > Stamrecht- en pensioenvennootschappen
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Stamrecht- en pensioenvennootschappen oprichten

Stamrecht en Gouden Handdruk

Bij ontslag kan aan een werknemer een ontslagvergoeding worden toegekend, de zogenaamde "gouden handdruk”. De ontslagvergoeding kan voortvloeien uit een beëindigingovereenkomst of vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer, of kan voortvloeien uit een sociaal plan.

Direct uitkeren en afrekenen

Indien u de gouden handdruk direct uit laat keren, dient u ineens af te rekenen met de belastingdienst. In de praktijk betekend dit meestal dat een groot gedeelte van de gouden handdruk aan 52% in box 1 direct afgerekend moet worden.

Lijfrente via verzekeraar

De gouden handdruk kan als bruto bedrag ineens, zonder inhouding van loonbelasting en sociale premies, aan een verzekeringsmaatschappij worden betaald. Bij deze verzekeringsmaatschappij wordt dan een lijfrente verworven. Deze lijfrente kan ineens ingaan, maar dient uiterlijk in te gaan in het jaar dat men 65 jaar wordt.

De lijfrente-uitkeringen zijn vervolgen belast aan de IB-tarieven van box 1 waar men op dat moment aan onderhevig is; veelal lager dan de 52% waar men aan onderhevig is indien men direct afrekent op het moment van ontvangen van de gouden handdruk.  De partners van deze website kunnen u meer informatie geven over de gouden handdruk.

Stamrechtvennootschap: lijfrente in eigen beheer

De meest fiscaal gunstige en flexibele uitbetaling van een gouden handdruk bereikt men door het opzetten van een zogenoemde Stamrechtvennootschap: een Stamrecht-BV of een Stamrecht-Ltd. Hiermee creëert men een lijfrente in eigen beheer: de stamrecht-BV of stamrecht-Ltd doet in feite dienst als uw eigen verzekeringsmaatschappij, en heeft als functie het beheren en laten renderen van de gouden handdruk, en uiteindelijk het doen van periodieke uitkeringen aan uzelf (de zogenaamde stamrechttermijnen).

De gouden handdruk wordt als bruto bedrag, zonder inhouding van loonbelasting en sociale premies, aan de rekening van de stamrecht-BV of stamrecht-Ltd overgemaakt. Tussen de stamrechtgerechtigde (uzelf) en de uitvoerder van het stamrecht (uw stamrecht-BV of stamrecht-Ltd) wordt een stamrechtovereenkomst gesloten.

De stamrechtovereenkomst regelt de toekomstige verplichting tot het doen van periodieke uitkeringen (stamrechttermijnen) aan de stamrechtgerechtigde. Tevens biedt de stamrechtovereenkomst en stamrechtvennootschap een aantal voordelen en mogelijkheden om een groot aantal andere zaken naar eigen inzicht en wensen te regelen:

 • Bepaling beleggingsprofiel en wijzigingen hierop;
 • Gerechtigden aanwijzen na eventueel overlijden van de gerechtigde;
 • Behandeling bij echtscheiding;
 • Aanvang en hoogte van de lijfrente-uitkeringen op een later tijdstip vast te stellen;
 • Financiering ten behoeve van eigen onderneming;
 • Lenen aan privé;
 • Geen provisie aan tussenpersonen;
 • Geen jaarlijkse poliskosten

De stamrechtovereenkomst dient te voldoen aan de eisen en voorwaarden van de belastingdienst.

Na indienen van een verzoekschrift bij de belastingdienst voor het bedingen van een stamrecht wordt de stamrechtovereenkomst getoetst, en geeft de belastingdienst een beschikking af (instemmende verklaring); meestal wenst de ex-werkgever hier kopie van te ontvangen om zich te kunnen vrijwaren van inhouden loonbelasting en sociale premies.

Voordelen stamrecht-Ltd boven een stamrecht-BV

Bij een stamrecht-Ltd geldt geen kapitaalstortingseis (en dus geen beslag op eigen middelen), de oprichtingsprocedure is slechts enkele dagen (voor een BV is dat 1-3 maanden) en zijn de oprichtingskosten veel lager. Voor meer informatie over een Limited zie het hoofdstuk Engelse Limited Company in de menustructuur.

De partners van deze website kunnen de oprichting van uw stamrecht-vennootschap geheel compleet (incl. stamrechtovereenkomst en indienen verzoekschrift bij de belastingdienst) voor u verzorgen.

Pensioen in eigen beheer

Directeur-grootaandeelhouders hebben de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen. De pensioenpremies van de DGA worden niet afgestort bij een (pensioen)verzekeraar, maar blijven in de vennootschap (BV of Ltd).

Op de balans van de vennootschap wordt een voorziening gevormd die aan de pensioenverplichting gaat voldoen.

Pensioen in eigen beheer heeft een aantal voordelen:

 • Liquiditeitsvoordeel: de pensioengelden kunnen in de vennootschap worden gebruikt voor financiering en groei van de onderneming;
 • Besparing van verzekeringskosten;
 • Inkoop van ontbrekende dienstjaren mogelijk.

Nadelen:

 • Bij faillissement is het opgebouwde pensioenvermogen onderdeel van het faillissement en derhalve volledig aan het bedrijfsrisico onderhevig;
 • Complicaties bij bedrijfsoverdracht;
 • Pensioen in eigen beheer kan ook in een separate holding worden ondergebracht.

Pensioen-BV of Pensioen-Ltd

Een aparte pensioen-BV of pensioen-Ltd biedt ondernemers de meeste zekerheid en flexibiliteit ten aanzien van het door hen opgebouwde pensioen:

 • Geen aantasting opgebouwd pensioenvermogen bij faillissement;
 • Minder complicaties bij bedrijfsoverdracht;
 • Besparing van verzekeringskosten;
 • Inkoop van ontbrekende dienstjaren mogelijk;
 • De pensioen-BV of pensioen-Ltd kan de werkmaatschappij d.m.v. leningen financieren.

De partners van deze website kunnen de oprichting van een pensioen-BV of pensioen-Ltd voor u verzorgen; kosten van oprichting zijn gelijk aan die van een gewone BV of Ltd.

Bron: anoniem, met toestemming van da auteur

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top