De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Jaarrekeningen

De balans en de resultatenrekening zijn financiële instrumenten om de financiële gezondheid van de onderneming in te schatten. Dit is niet alleen ten dienste van de onderneming, maar ook ter wille van bijvoorbeeld banken en andere vermogensverschaffers. Belanghebbenden moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de jaarrekening die het bedrijf presenteert en daar kunnen de partners van deze website voor zorgdragen.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top