Beginpagina Achtste afdeling. Van de rechtstoestand des schuldenaars na afloop van de vereffening
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Achtste afdeling. Van de rechtstoestand des schuldenaars na afloop van de vereffening

Achtste afdeling. Van de rechtstoestand des schuldenaars na afloop van de vereffening

Artikel 195

Door het verbindend worden der slotuitdelingslijst herkrijgen de schuldeisers voor hun vorderingen, in zover deze onvoldaan zijn gebleven, hun rechten van executie op de goederen van de schuldenaar.

Artikel 196

De in het vierde lid van artikel 121 bedoelde erkenning ener vordering heeft kracht van gewijsde zaak tegen de schuldenaar; het proces-verbaal der verificatievergadering levert voor de daarin als erkend vermelde vorderingen de voor tenuitvoerlegging vatbare titel op tegen de schuldenaar.

Artikel 197

De bepaling van het vorige artikel geldt niet voorzover de vordering door de gefailleerde overeenkomstig artikel 126 betwist is.

Negende afdeeling [Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 198

[Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 199

[Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 200

[Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 201

[Vervallen per 01-01-2003]

Artikel 202

[Vervallen per 01-01-2003]

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top