Beginpagina Afdeling 8. Het beroep
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Afdeling 8. Het beroep

Afdeling 8. Het beroep

Artikel 174a

De aanvrager kan beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen:

a. de weigering van een verzoek als bedoeld in artikel 64, lid 3, tweede zin;

b. de weigering van een verklaring als bedoeld in artikel 68, lid 2;

c. de weigering van een verklaring als bedoeld in artikel 125, lid 2 en

d. een beschikking tot weigering, wijziging of intrekking van de ontheffing, alsmede een beschikking tot verlening van de ontheffing voor zover daaraan voorschriften zijn verbonden dan wel daarbij beperkingen zijn opgelegd als bedoeld in artikel 156.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top