Beginpagina Afdeling 8. Het beroep
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Afdeling 8. Het beroep

Afdeling 8. Het beroep

Artikel 284a

De aanvrager kan beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen:

a. een weigering van het verzoek als bedoeld in artikel 175, lid 3, tweede zin;

b. een weigering van de verklaring als bedoeld in artikel 179, lid 2;

c. een weigering van de verklaring als bedoeld in artikel 235, lid 2 en

d. een beschikking tot weigering, wijziging of intrekking van de ontheffing, alsmede een beschikking tot verlening van de ontheffing voor zover daaraan voorschriften zijn verbonden dan wel daarbij beperkingen zijn opgelegd in artikel 266.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top