Beginpagina Artikel 1
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Artikel 1

Artikel 1

De Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad,

gelet op de artikelen 34 en 35 van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 ter bescherming van de belangen van werknemers (SER-besluit Fusiegedragsregels 2000);

gelet op artikel III, eerste en tweede lid, van de Wet van 22 maart 2001 tot opneming in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 van bepalingen betreffende openbare biedingen op effecten (Stbl. 2001, 181 - 'Wet obe');

besluit:

Artikel 1

Het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000 treedt in werking op 5 september 2001.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top