Beginpagina Bijlage, bedoeld in artikel 13c van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Bijlage, bedoeld in artikel 13c van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996

Bijlage, bedoeld in artikel 13c van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996

Artikel 1

Voor de onderstaande overtredingen, begaan na het tijdstip van inwerkingtreding van Hoofdstuk IV A van deze wet, zijn de boetebedragen vastgesteld als volgt:

Tariefnummer:

Bedrag (vast tarief):

1.

€ 453

2.

€ 907

3.

€ 5445

4.

€ 21781

Overtreding van voorschriften, gesteld bij of krachtens artikel:

Tariefnummer:

2, eerste lid

4

2, tweede lid

4

2a, eerste tot en met vijfde lid, voor zover ten onrechte geen melding is gedaan, zesde en zevende lid

4

3, eerste lid

4

6, eerste lid, aanhef en onder a en b

4

6, eerste lid, aanhef en onder c, d en e

2

6a, aanhef en onder a, b en e

4

6a, aanhef en onder c en d

3

6b, aanhef en onder a, b en g

4

6b, aanhef en onder c, d, e, f, en h

3

8, eerste lid, tweede volzin

1

8, derde lid

2

8, vierde lid

2

14, tweede lid

4


Artikel 2

Op grond van artikel 13e, tweede lid, behoeft de betrokkene niet in de gelegenheid te worden gesteld om naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de boete wordt opgelegd, indien het een overtreding betreft waarvoor tariefnummer 1 of2 is vastgesteld.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top