Beginpagina BIJLAGE II. Registratie van informatie
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

BIJLAGE II. Registratie van informatie

BIJLAGE II. Registratie van informatie

Alle grensdoorlaatposten leggen alle dienstgegevens en alle belangrijke informatie handmatig of elektronisch vast. Met name de volgende gegevens worden geregistreerd:

a) de naam van de grenswachter die de leiding heeft en de namen van de leden van ieder team;

b) de gevallen waarin de grenscontroles van personen overeenkomstig artikel 8 zijn versoepeld;

c) de afgifte van paspoortvervangende documenten en visa aan de grens;

d) verrichte aanhoudingen en klachten (strafbare feiten en administratieve inbreuken);

e) weigeringen van toegang overeenkomstig artikel 13 (weigeringsgronden en nationaliteit geweigerde personen);

f) de veiligheidscodes van inreis- en uitreisstempels, de identiteit van de grenswachters die de stempels op een gegeven datum of tijdens een gegeven dienst gebruiken, en informatie over verdwenen of gestolen stempels;

g) klachten van gecontroleerde personen;

h) overige zeer belangrijke politiële of justitiële maatregelen;

i) bijzondere gebeurtenissen.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top