Beginpagina Hoofdstuk 10. Wijziging van andere wetten
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk 10. Wijziging van andere wetten

Hoofdstuk 10. Wijziging van andere wetten

Artikel 54

[Wijzigt de Vreemdelingenwet 2000.]

Artikel 55

[Wijzigt de Welzijnswet 1994.]

Artikel 56

[Wijzigt de Wet kinderopvang.]

Artikel 57

[Wijzigt de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.]

Artikel 58

[Wijzigt de Wet werk en bijstand. ]

Artikel 59

[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel 60

[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel 61

[Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel 62

[Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.]

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top