Beginpagina Hoofdstuk 11. Wijziging andere wetten
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk 11. Wijziging andere wetten

Hoofdstuk 11. Wijziging andere wetten

Artikel 53

[Wijzigt de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997.]

Artikel 54

[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel 55

[Wijzigt de Wet op de bedrijfsorganisatie.]

Artikel 55a

[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 2 en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.]

Artikel 55b

[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 6.]

Artikel 55c

[Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]

Artikel 55d

[Wijzigt de Wet documentatie vennootschappen.]

Artikel 55e

[Wijzigt de Uitvoeringswet verordening Europese coцperatieve vennootschap, de Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap en de Uitvoeringswet Verordening tot instelling van Europese economische samenwerkingsverbanden.]

Artikel 55f

[Wijzigt de Kieswet.]

Artikel 55g

[Wijzigt de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting.]

Artikel 55h

[Wijzigt de Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967.]

Artikel 55i

[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand en de Wet werk en inkomen kunstenaars.]

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top