Beginpagina Hoofdstuk 5. Gegevens uit andere basisregisters afkomstig
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk 5. Gegevens uit andere basisregisters afkomstig

Hoofdstuk 5. Gegevens uit andere basisregisters afkomstig

Artikel 43

De persoonlijke gegevens van natuurlijke personen, met uitzondering van de handtekening, worden overgenomen uit de basisadministratie, bedoeld in artikel 2 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, met inbegrip van de datum waarop wijzigingen van die gegevens zijn ingegaan.

Artikel 44

De gegevens die worden overgenomen uit de basisadministratie, bedoeld in artikel 43, verschillen ten hoogste 72 uur met de gegevens in die basisadministratie.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top