Beginpagina Hoofdstuk 5. Wijziging van andere wetten
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk 5. Wijziging van andere wetten

Hoofdstuk 5. Wijziging van andere wetten

Artikel 16. Aansprakelijkheid van inleners voor betaling premie

[Wijzigt de Coцrdinatiewet Sociale Verzekering]

Artikel 17. Aansprakelijkheid van inleners voor betaling belasting

[Wijzigt de Invorderingswet 1990]

Artikel 18. Wijziging Wet op de economische delicten

[Wijzigt de Wet op de economische delicten.]

Artikel 19. Wijziging Arbeidsvoorzieningswet en Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996

1. [Wijzigt de Arbeidsvoorzieningswet.]

2. [Wijzigt de Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996.]

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top