De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 36

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 37

Deze wet kan worden aangehaald als de Wet op de naburige rechten.

Lasten en bevelen dat deze wet in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 18 maart 1993

Beatrix

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. dAncona

Uitgegeven de eerste april 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top