Beginpagina Hoofdstuk 8. Toezicht en handhaving
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk 8. Toezicht en handhaving

Hoofdstuk 8. Toezicht en handhaving

§ 8.1

[Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 42

[Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 43

[Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 44

[Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 45

[Vervallen per 01-07-2008]

Artikel 46

[Vervallen per 01-07-2008]

§ 8.2. Handhaving

Artikel 47

Het is verboden te handelen in strijd met dan wel niet te voldoen aan een bij of krachtens deze wet gestelde verplichting tot het doen van een opgave ter inschrijving in het handelsregister.

§ 8.3. Klachtenbehandeling

Artikel 48

Een kamer draagt na overleg met de andere kamers zorg voor een procedure voor de behandeling van klachten over de uitvoering van deze wet. Bij de behandeling van klachten wordt de procedure, bedoeld in afdeling 9:3 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top