Beginpagina Hoofdstuk IV. Het register
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk IV. Het register

Hoofdstuk IV. Het register

Artikel 18

1. Onze Minister houdt een register, waarin worden ingeschreven:

a. beheerders waaraan een vergunning is verleend, met inbegrip van de aan de vergunning gestelde beperkingen of verbonden voorschriften;

b. beleggingsinstellingen, beheerd door beheerders waaraan een vergunning is verleend. Deze beleggingsinstellingen worden in het register opgenomen bij de beheerder die over hen het beheer voert;

c. beheerders die op grond van artikel 17a tot de verhandeling van rechten van deelneming mogen overgaan;

d. bijkantoren die op grond van artikel 17b tot de verhandeling van rechten van deelneming mogen overgaan;

e. beleggingsinstellingen die op grond van artikel 17c tot de verhandeling van rechten van deelneming in Nederland mogen overgaan;

f. beheerders en beleggingsinstellingen waaraan een ontheffing op grond van artikel 14a is verleend, met inbegrip van de aan de ontheffing gestelde beperkingen of verbonden voorschriften;

g. beleggingsinstellingen die zich hebben gemeld als beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal.

2. De inschrijving wordt doorgehaald van:

a. beheerders waarvan de vergunning is ingetrokken of verlopen;

b. beheerders en beleggingsinstellingen waarvan de ontheffing is ingetrokken of verlopen;

c. beleggingsinstellingen die kennelijk zijn opgehouden te bestaan;

d. beheerders als bedoeld in artikel 17a, die niet langer in Nederland rechten van deelneming aanbieden of waaraan het ingevolge artikel 17a, achtste lid, is verboden in Nederland rechten van deelneming aan te bieden;

e. bijkantoren als bedoeld in artikel 17b, die niet langer rechten van deelneming aanbieden;

f. beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 17c, eerste lid, die niet langer rechten van deelneming in Nederland aanbieden of mogen aanbieden of waaraan het ingevolge artikel 17c, derde lid, is verboden in Nederland rechten van deelneming aan te bieden.

3. Van de inschrijving dan wel de doorhaling van een inschrijving van een beheerder of beleggingsinstelling in het register wordt binnen twee weken na de dag, waarop zij heeft plaatsgehad, mededeling gedaan in de Staatscourant.

4. Onze Minister kan bepalen dat de in het derde lid bedoelde mededeling van een doorhaling tot een ander door hem te bepalen tijdstip wordt aangehouden indien openbaarmaking ernstige schade aan de belangen van de deelnemers zou kunnen toebrengen.

5. Onze Minister houdt een afschrift van het register voor een ieder kosteloos ter inzage.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top