Beginpagina Hoofdstuk VI A. Bijzondere bepalingen
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk VI A. Bijzondere bepalingen

Hoofdstuk VI A. Bijzondere bepalingen

Artikel 54

1. Indien de verkrijging, bedoeld in artikel 2, tweede lid, niet is neergelegd in een notariлle akte of in een andere akte die ter registratie is aangeboden, is degene die de economische eigendom overdraagt, verplicht binnen twee weken na de verkrijging aan de inspecteur te melden dat de economische eigendom is overgedragen.

2. Bij ministeriлle regeling worden regels gesteld omtrent de wijze waarop de melding moet worden gedaan.

3. Met betrekking tot de verplichtingen, bedoeld in dit artikel, blijven de artikelen 47b, tweede lid, en 52a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen buiten toepassing.

Artikel 55

[Vervallen per 01-01-2010]

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top