Beginpagina Hoofdstuk VII. Bestuurlijke boete
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk VII. Bestuurlijke boete

Hoofdstuk VII. Bestuurlijke boete

Artikel 40

1. Indien de ondernemer de in artikel 28s, eerste lid, bedoelde melding elektronische diensten of de in artikel 37a bedoelde lijst niet of niet tijdig heeft ingediend, dan wel een onvolledige of een onjuiste lijst of melding elektronische diensten heeft ingediend, vormt dat een verzuim ter zake waarvan de inspecteur hem een bestuurlijke boete van ten hoogste 4920 kan opleggen.

2. De bevoegdheid tot het opleggen van de in het eerste lid bedoelde boete vervalt, in afwijking van artikel 5:45, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, door het verloop van vijf jaren na het einde van het kalenderjaar waarin de in artikel 28s, eerste lid, of artikel 37a, eerste lid, genoemde verplichting is ontstaan.

3. Artikel 67cb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op het bedrag van de boete, genoemd in het eerste lid.

Artikel 41

[Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41a

[Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41b

[Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41c

[Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41d

[Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41e

[Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41f

[Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41g

[Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41h

[Vervallen per 01-06-1990]

Artikel 41i

[Vervallen per 01-06-1990]

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top