Beginpagina Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen

Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 56

[Vervallen per 08-12-1995]

Artikel 57

[Vervallen per 08-12-1995]

Artikel 58

[Vervallen per 08-12-1995]

Artikel 59

[Vervallen per 08-12-1995]

Artikel 60

[Vervallen per 08-12-1995]

Artikel 61

1. Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

2. Zij kan worden aangehaald als 'Wet op belastingen van rechtsverkeer'.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriлle Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 december 1970

JULIANA.

De Minister van Financiлn,
H. J. WITTEVEEN.

De Staatssecretaris van Financiлn,
F. H. M. GRAPPERHAUS.

Uitgegeven de negenentwintigste december 1970.

De Minister van Justitie a.i.,

H. K. J. BEERNINK.

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top