Beginpagina Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 41

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 42

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 43

[Vervallen per 01-09-1999]

Artikel 44

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen in aanvulling op de in de wet geregelde onderwerpen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van de wet en de regelingen ingevolge de wet.

Artikel 45

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 46

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Artikel 47

Deze wet wordt aangehaald als: Wet waardering onroerende zaken.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 15 december 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiлn,
W. A. F. G. Vermeend

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
A. G. M. van de Vondervoort

Uitgegeven de tweeлntwintigste december 1994

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top