Beginpagina Hoofdstuk XIV
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Hoofdstuk XIV

Hoofdstuk XIV

Artikel 59

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 60

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 61

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 62

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 63

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 64

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 65

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 66

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 67

Deze wet wordt aangehaald als: Wet toezicht effectenverkeer 1995.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 16 november 1995

Beatrix

De Minister van Financiлn,
G. Zalm

Uitgegeven de vijfde december 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top