Beginpagina Nieuws
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Nieuws

15 februari, 2011
Subsidies kunnen het ondernemen aantrekkelijker maken. Minder makkelijk is om de weg naar de subsidiepotten te vinden.
Tal van instanties houden zich bezig met het verstrekken van subsidies. Op plaatselijk, regionaal, landelijk, europees en grensoverschrijdend niveau. Allemaal met de beste bedoelingen. Om de weg in de doolhof te vinden volgen er hier een paar suggesties.
15 februari, 2011
Is uw onderneming bestand tegen cybercrime?
Op de website www.beschermuwonderneming.nl wordt mkb-bedrijven hulp geboden om zich beter te beschermen op het gebied van cybercrime. De website geeft ondernemers concrete adviezen en tips om de beveiliging van hun informatieomgeving te verbeteren en daarmee een sterker bewustzijn voor goede informatiebeveiliging te creëren. Initiatiefnemer is ICT~Office, een branchevereniging waarbij ruim 500 telecom-, IT-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten.
04 februari, 2011
Loonheffing terugvragen bij Belastingdienst?
AMSTERDAM - Sinds januari 2010 ben ik door middel van een vaststellingsovereenkomst met mijn werkgever werkloos geworden. Nu ontvang ik via mijn lijfrenteovereenkomst een uitkering en ook via het UWV een ww-uitkering. Nu heb ik gehoord dat ik de loonheffing kan terugvragen bij de Belastingdienst. Is dit juist en moet ik dat dan aanvragen via een T-formulier?
08 februari, 2011
Belastingdienst benadeelt alleenstaanden
CDA, D66 en SGP vinden dat alleenstaanden te zwaar benadeeld worden door de Belastingdienst. De partijen overleggen woensdag met specialisten, zo schrijft De Volkskrant. Ze verwachten dat staatssecretaris Weekers van Financiën ontvankelijk is voor hun kritiek.
15 februari, 2011
Casino belasting mogelijk fors verhoogd in Suriname
De exploitanten van de casino’s in Suriname zijn geschokt door een voorgenomen maatregel van de overheid om de belastingen voor casino’s fors te verhogen. Momenteel betalen de exploitanten van casino’s zich al blauw aan belasting over de gokkasten en speeltafels met blackjack en roulette. Per gokkast in het casino moet er maandelijks al een belasting worden afgedragen van vierhonderd SRD en voor elke roulette tafel wordt maandelijks vierduizend SRD aan belasting afgedragen. Voor de blackjacktafel geldt dat er elke maand drieduizend SRD aan belastinggeld moet worden afgedragen.
11 februari, 2011
Belastingdienst belt met frauderende leaserijders
De fiscus belt ongeveer 10.000 leaserijders op die in 2010 en 2011 wellicht ten onrechte de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ hebben aangevraagd. Hiermee geven de automobilisten aan jaarlijks niet meer dan vijfhonderd privékilometers met hun zakenauto te rijden.
15 februari, 2011
Hogere belasting is maar een tank benzine
Het provinciebestuur vindt het onontkoombaar dat de motorrijtuigenbelastingin Zuid-Holland het hoogste van Nederland is. "Het verschil met andere regio's is maar een volle tank benzine", zegt gedeputeerde Van Heijningen.
16 februari, 2011
Grootschalige belastingfraude met teruggaaf ontdekt
Criminele organisaties blijken asielzoekers, daklozen of mensen in de schuldsanering te gebruiken om onterecht geld van de belasting terug te krijgen. De afgelopen twee jaar is op deze manier voor zo'n 45 miljoen euro gefraudeerd.
17 februari, 2011
Fraude op grote schaal met uitkeringen
DEN HAAG - Uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat er op grote schaal uitkeringen worden verstrekt aan mensen die bij de gemeente onbekend zijn. Alleen al in Amsterdam gaat het om meer dan 30.000 uitkeringstrekkers die helemaal niet staan ingeschreven.
24 december, 2010
Broedplaats voor innovatiever mkb
UTRECHT - Het Nieuwe Werken vraagt ook om andere huisvesting van bedrijven. De lange gangen met verschillende kamertjes, waarin collega's afgezonderd van elkaar werken, zijn verleden tijd. Kantoren moeten voortaan ruimten bieden die naadloos aansluiten bij het werkritme en de verschillende werkmomenten. Dat betekent naast flexibele werkplekken, ook ruimten voor overleggen, nadenken, schrijven, rustig bellen, brainstormen en ontspannen. Creative Valley in Utrecht is een schoolvoorbeeld van zo'n nieuw kantoorpand.
Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top