De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

WET van 3 april 2003 tot vaststelling van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

WET van 3 april 2003 tot vaststelling van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.
Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top