Beginpagina ---
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

De onterecht verloren ontslagzaak

03 mei, 2010
Werkgevers klagen dat de werknemer teveel wordt beschermd in het Nederlandse arbeidsrecht. Andersom klagen de werknemers dat de werkgevers kunnen doen en laten wat zij willen. Wie van hen heeft gelijk? Of hebben ze misschien beiden gelijk?

Onrechtvaardig:

Meestal liggen de zaken die voor de kantonrechter komen moeilijk en gevoelig. De onderlinge verhoudingen zijn doorgaans ernstig verstoord. Dan is het aan de kantonrechter te bepalen hoe het geschil moet worden beslecht. Na het lezen van de processtukken van de beide raadslieden en het horen van partijen tijdens de zitting, maakt de kantonrechter een afweging van beider belangen in de zaak en neemt een besluit. Die afwegingen en het besluit voelen toch regelmatig als onrechtvaardig.

Praktijkvoorbeeld werknemer:

De werkgever vindt dat een manager slecht zo slecht functioneert dat hij ontslagen dient te worden en legt de zaak voor aan de kantonrechter. De manager verweert zich sterk en denkt een gewonnen zaak te hebben. Tijdens de gehele procedure zit hij ziek thuis. De manager verwacht te worden ontslagen met een stevige ontslagvergoeding. Hij krijgt op veel punten gelijk. De kantonrechter besluit toch de arbeidsrelatie te ontbinden en het tijdens ziekte aan de manager doorbetaalde loon beschouwt de kantonrechter als ontslagvergoeding. De manager vindt dit de meest onrechtvaardige uitspraak die genomen kon worden.

Praktijkvoorbeeld werkgever:

De werkgever verzoekt de kantonrechter een leidinggevende te ontslaan. Hij verzoekt ook aan deze werknemer geen ontslagvergoeding toe te kennen. “Dat zou het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen”, zegt hij, “en daarmee ook de werkgelegenheid van de overige 15 werknemers”. De kantonrechter wijst de ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe en ook een ontslagvergoeding en dat vond de werkgever zeer onterecht.

In beide procedures heeft de kantonrechter de belangen van partijen goed gewogen en de feiten getoetst aan het arbeidsrecht. Op grond van die afweging en toetsing kwam de kantonrechter tot een uitspraak.

Recht en rechtvaardigheid zijn niet hetzelfde:

De kantonrechter heeft dus recht gedaan aan de feiten, de omstandigheden en de wederzijdse belangen. En toch voelen de uitspraken als onrechtvaardig. Procedureel heeft de kantonrechter de procedures juist behandeld, gewogen en afgehandeld. Dat is wat wordt verstaan onder recht doen. Wanneer partijen het dan oneens zijn met de gedane uitspraak, voelt dat als onrechtvaardig. Toch is er in juridische zin recht gedaan door de kantonrechter. Het gevoel van onrechtvaardig wordt soms nog eens extra versterkt door het feit dat er geen beroep op deze uitspraak mogelijk is.

Alleen verliezers:

Een ontslagprocedure voor de kantonrechter levert alleen maar verliezers op; ook al heeft een partij de zaak “gewonnen”. De emoties kunnen hoog oplopen en er wordt niet zelden over en weer flink met modder gegooid. In veel kwesties kan de gang naar de kantonrechter worden voorkomen. Tijdig ingrijpen en met elkaar in gesprek gaan, al dan niet met een derde erbij, klaart de lucht en is meestal de redding van de arbeidsrelatie, voorkomt slapeloze nachten voor beide partijen en bespaart onnodige hoge kosten.

Bron: http://www.deondernemer.nl 

↑Nieuws↑
Zakendoen met Rusland, Oekraine & Oost-Europa, Juridisch en Zakkelijk Advies
Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top