Beginpagina Subsidies kunnen het ondernemen aantrekkelijker maken. Minder makkelijk is om de weg naar de subsidiepotten te vinden.
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Subsidies kunnen het ondernemen aantrekkelijker maken. Minder makkelijk is om de weg naar de subsidiepotten te vinden.

15 februari, 2011
Tal van instanties houden zich bezig met het verstrekken van subsidies. Op plaatselijk, regionaal, landelijk, europees en grensoverschrijdend niveau. Allemaal met de beste bedoelingen. Om de weg in de doolhof te vinden volgen er hier een paar suggesties.

Subsidies kunnen het ondernemen aantrekkelijkermaken. Minder makkelijk is om de weg naar de subsidiepotten te vinden.

Tal van instanties houden zich bezig met het verstrekken van subsidies.Op plaatselijk, regionaal, landelijk, europees en grensoverschrijdendniveau. Allemaal met de beste bedoelingen. Om de weg in de doolhof tevinden volgen er hier een paar suggesties.

SenterNovem
Deoverheid zegt vernieuwingen in het bedrijfsleven te willen stimuleren.Dat is de reden van bestaan van SenterNovem, onderdeel van hetministerie van Economische Zaken. Deze instantie heeft de Vindwijzer2007 samengesteld. Daarin staat hoe SenterNovem de ondernemer metadvies, kennis of subsidie kan ondersteunen. U vindt meer informatie inSenterNovem wijst weg naar subsidies innovatie.

Speur- en ontwikkelingswerk
BijSenterNovem kan een ondernemer ook terecht als hij veel doet aan speur-en ontwikkelingswerk. Zo'n ondernemer kan korting krijgen op deloonbelasting en de sociale premies. Meer daarover in Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk. Met innovatievouchers kunnen vernieuwende ondernemers tot 7500 euro ontvangen. Hoe u die vouchers kunt krijgen staat in Innovatievouchers weer beschikbaar.

Subsidie voor arbeidsmiddelen (FARBO).
Alshet lastig is om aan geld te komen om de groei van uw onderneming tefinancieren kan de Regeling Groeifaciliteit wellicht uitkomst bieden.Om van deze faciliteit gebruik te maken, moeten MKB-ondernemingen aandiverse criteria voldoen. Welke dat zijn leest u in Financiële buffer met Regeling Groeifaciliteit.
Exportplannen,maar weinig ervaring daarmee? De overheid wil een handje helpen met desubsidieregeling Programma Starters op Buitenlandse markten (PSB).Details staan in Hulp bij exportplan voor onervaren MKB'er.

www.deondernemer.nl

↑Nieuws↑
Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top