Beginpagina Twitter heeft potentie als alternatief voor enquêtes
De partners van deze website verlenen juridische en zakelijke diensten aan zowel Nederlandse als Internationale ondernemingen. Business Legal Consultancy vormt een marketing- en communicatieverlengstuk van de partners voor het verlenen van juridisch en zakelijk advies alsmede bijstand aan nationaal en internationaal opererende bedrijven.

Twitter heeft potentie als alternatief voor enquêtes

12 mei, 2010
De berichten op de microbloggingsite Twitter vormen mogelijk een perfect alternatief voor enquêtes. Dat zeggen onderzoekers van de Carnegie Mellon University.

Bij een analyse van een miljard zogenaamde tweets van de voorbije twee jaar, stelden de onderzoekers immers vast dat de inhoud van de berichten op de microbloggingsite grotendeels overeen kwamen met de resultaten die met traditionele methodes bij enquêtes werden verkregen. Uit een tekstanalyse van de boodschappen op Twitter over economische en politieke thema's bleek volgens de onderzoekers dat de resultaten bijzonder grote gelijkenissen vertoonden met de uitkomst die over dezelfde problematieken werden opgetekend door befaamde enquête-instituten.

Wanneer naar opinies over bepaalde onderwerpen werd gezocht in de berichten op Twitter, bleek er volgens de onderzoekers een opvallende parallel te bestaan met de resultaten van enquêtes van onder meer Reuters, de University of Michigan, Gallup en Pollster.com. "Met een groei van zeven miljoen boodschappen per dag, laat Twitter toe om op een bijzonder snelle manier het sentiment bij de bevolking op te meten," merkt Noah Smith, professor taaltechnologie aan de School of Computer Science van de Carnegie Mellon University, op in het magazine Science Daily. "De boodschappen in de tweets zijn ongefilterd, maar dat is ook het geval bij de traditionele enquêtes. Enquêteurs hebben echter de expertise om daaruit de noodzakelijke informatie te selecteren."

Tweets zouden volgens Noah Smith dan ook een goedkope en snelle methode kunnen aanbieden om over een aantal onderwerpen een staalkaart op te stellen over de publieke opinie. Smith voegt er wel aan toe dat sociale media nog altijd in hun kinderschoenen staan en de instrumenten om uit sociale media trends over de publieke opinie te selecteren, nog altijd relatief ruw blijven, zodat het nog te vroeg is om uit te maken in welke mate deze methode een vervanging of aanvulling zouden kunnen vormen voor de traditionele opinie-metingen. Hij voegt er aan toe dat het echter in ieder geval veelbelovend is dat er een duidelijke correlatie kan gevonden worden tussen enquêtes en sociale media. (MH)

Bron: www.express.be 

↑Nieuws↑
Zakendoen met Rusland, Oekraine & Oost-Europa, Juridisch en Zakkelijk Advies
Adres:
Hogehilweg 19
1101 CB Amsterdam
The Netherlands
Tel:
+31 (0) 203 697 652
Fax:
+31 (0) 453 700 324
Top